Användarvillkor

Dina personuppgifter

Generellt sett lagrar Nutribaan inga personuppgifter. Däremot kan man välja att ange sin email om man önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev. Denna uppgift delas då med vår maildistributör Mailchimp, som i sin tur lagrar personuppgifter i enlighet med GDPR. I övrigt delas inte dina mailuppgifter med någon annan part. Om du väljer att avbryta din prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer vi även att radera din mailadress senast 12 månader efter att du har avbrutit din prenumeration. Du som användare har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med GDPR.

Funktion och krav

Nutribaan fungerar på PC, Mac, surfplatta eller mobil. Nutribaan fungerar i alla typer av webbläsare och det finns inga krav på utrustning eller teknik, men för bästa möjliga upplevelse bör internetuppkopplingen vara säker och relativt snabb.

Säkerhet

Nutribaan har ett SSL-certifikat, vilket innebär att all data som skickas mellan vår server och din webbläsare krypteras.

Utveckling och underhåll

Nutribaan uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Vi tar tacksamt emot feedback och förbättringsförslag från våra användare. Nutribaan förbehåller sig rätten att ta systemet ur bruk för åtgärder som underhåll och service. Detta meddelas alltid i förväg.

Ansvarsfriskrivning

Nutribaan tar inget ansvar för slutgiltigt val av nutritionsbehandling. All information om produkterna i Nutribaan är hämtad från tillverkarnas produktfaktablad. Om ett faktafel i Nutribaan skulle upptäckas är vi tacksamma för återkoppling snarast möjligt så att vi kan åtgärda felet. Vi hänvisar alltid till produktfaktabladen och tillverkarna som primära informationskällor. Behandlande vårdpersonal är ytterst ansvariga för val av nutritionsbehandling och ska i sin slutgiltiga bedömningen sammanväga evidens och beprövad erfarenhet.