Om Nutribaan

Nutribaan är en webbaserad informationsplattform för dig som jobbar med klinisk nutrition. I Nutribaan har vi sammanställt information från olika aktörer för att skapa en samlad och enhetlig överblick. Nutribaan består i dagsläget av tre verktyg: Hitta produkt, Sök ersättningsprodukt samt en Energi- och proteinkalkylator.

Hitta produkt

Det här verktyget hjälper dig att hitta och jämföra nutritionsprodukter från olika leverantörer baserat på vilka produktegenskaper du söker. Informationen om produkterna är baserad på leverantörernas produktfaktablad och i vissa fall Apoteket AB. I de enstaka fall där det har varit uppenbart att en produkt haft en viss egenskap utan att leverantören uttryckligen själv har beskrivit produkten så har Nutribaan tagit sig friheten att kategorisera produkten. Vi har dock aldrig gjort detta med de allergianpassade produkterna (se nedan).

Sök ersättningsprodukt

Nutribaan ger ett förslag på produkt med liknande egenskaper och näringsvärde (energi, protein, fett och kolhydrater). Däremot ges inga garantier att föreslagen produkt är ett lämpligt alternativ i varje enskilt fall. Användaren är i slutändan ytterst ansvarig för val av produkt. Genom att använda tjänsten godtar du ovanstående.

Energi- och proteinkalkylator

Denna kalkylator räknar ut en individs energi- och proteinbehov baserat på Socialstyrelsens riktlinjer. Kalkylatorn tar således hänsyn till vikt, längd, ålder samt kompenserar för eventuell över- eller undervikt i olika åldersgrupper. Däremot tar kalkylatorn för närvarande inte hänsyn till eventuell feber.

Det ska understrykas att resultatet från kalkylatorn är en uppskattning baserat på generella riktlinjer. Det finns sjukdomstillstånd där energi- och proteinkalkylatorn inte är tillämplig. Det är alltid viktigt att följa en individs viktutveckling.

För mer utförlig information se Näring för god vård och omsorg.

Datarepresentation

Datan i Nutribaan anges per gram. Antagandet är att 100 milliliter av flytande produkt motsvarar 100 gram.

Portionsstorlek

"Per portion" är framförallt tillämpligt när det kommer till kosttillägg/näringsdrycker samt energimoduler och avser i regel flaskvolymen alternativt rekommenderad mängd per tillfälle. För de produkter där man inte kan definiera portionsstorlek (ex. sondnäringar, modersmjölkersättningar, etc.) visas dessa produkter som 100 g oavsett vilken datarepresentation man väljer.

Smakvariationer

Det kan förekomma viss variation i näringsinnehåll mellan olika smaker av en produkt. I de flesta fall kan dessa skillnader anses vara försumbara. Om det däremot har varit signifikanta skillnader har vi valt att räkna ut ett medelvärde av näringsämnet mellan de olika smakerna och lagt in detta värde i Nutribaan.

Pulverbaserade produkter

I de fall där produkter är pulverbaserade har innehåll per 100 gram färdigblandad produkt räknats ut baserat på leverantörens tillredningsinstruktioner. Vi hänvisar till respektive produktfaktablad för mer detaljerad information.

Allergianpassade produkter

Kategoriseringen av allergianpassade produkter är endast baserad på när leverantören uttryckligen skrivit att en produkt lämpar sig vid en viss allergi. Det kan finnas produkter som inte innehåller allergenen i ingrediensförteckningen men Nutribaan kan inte garantera att produkten är lämplig. Vi hänvisar till leverantörernas produktspecialister för mer utförlig information kring allergiprodukter.

Utveckling och uppdateringar

Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera Nutribaan. Vi är mycket tacksamma för all eventuell feedback eller förbättringsförslag från våra användare. Så hör gärna av dig på info@nutribaan.com.

Med förhoppning om mycket nytta av Nutribaan!

Bästa Hälsningar

Lydia Nilsson, Leg. Dietist

Foad Mohammadi, Mjukvaruutvecklare