Energi- och proteinkalkylator

Denna kalkylator är endast avsedd för vuxna (>18 år). Resultaten är en uppskattning baserat på individens vikt, längd, ålder och aktivitetsnivå enligt Socialstyrelsens rekommendetioner.

Resultat
BMI
Vikt motsvarande BMI 25 (kg)
Sammanlagt energibehov (kcal/dygn)
Proteinbehov som frisk (g/dygn)
Proteinbehov som sjuk (g/dygn)